FAQ

Det skyldes hovedsageligt vores brug af kunstgødning og sprøjtemidler. Især brugen af sprøjtemidler er skadelig for insekterne, fordi pesticiderne ofte rammer flere dyr og planter, end de skal. På den måde forsvinder en del af insekternes omgivelser (f.eks. vandløb eller levende hegn), og deres overlevelse bliver truet.

En anden grund er også menneskets behov for at omdanne naturen til “pæne” grønne arealer, marker, skove og private haver. Vi vil helst ikke have, at det gror vildt, men ensarterede afgrøder betyder desværre også, at insekterne får sværere ved at finde føde.

Målet er ikke at tjene penge på vores projekt, men at regnestykket går op.

Derfor dækker de 3 kroner bl.a.:

  • Administrationsudgifter til MobilePay
  • Markedsføring og vedligeholdelse af hjemmeside
  • Muligheden for at være registreret som ApS
  • Udgifter til blomsterfrø, overvintringsmuligheder for insekter og kompensation til landmændene

Ja. Du betaler 3 kroner pr. måned pr. kvadratmeter jord, som Insekternes beskyttelse omdanner fra landbrugsjord til blomsterjord.

For 3 kr. om måneden får du 1 m2 jord. Giver du 6 kr., får du 2 m2 osv.

Vores grundtanke er, at det skal være muligt for alle at være med.

Nej, så snart blomsterengen er anlagt, vil den så vidt muligt beholdes. Det kræver selvfølgelig økonomisk støtte at omdanne markerne til blomstermarker, og heldigvis vokser støtten løbende.

Der er tale om et samlet projekt og marken er ikke opdelt i firkanter afmålt i kvadratmeter, så det er ikke sådan, at din mark bliver pløjet op, hvis din leje ophører.

Jo, det kan den formentlig godt. Men for at det kan lade sig gøre, kræver det støtte, samarbejdspartnere og – vigtigst af alt – tid. Insekternes Beskyttelse startede som et hobbyprojekt, men vi har store ambitioner om at vokse og på sigt etablere flere samarbejder.

Der findes muligvis projekter, hvor det er billigere at støtte, eller hvor man køber jorden permanent i stedet for at leje den på månedsbasis. Vi vil gerne slå fast, at ikke selv tror, vores projekt er bedre end andres – at leje jorden er vores måde at gøre det på.

Formålet med vores projekt er ikke at skabe profit – det vigtigste er at få det hele til at løbe rundt. Vi har 3 hektar jord, som vi har valgt at stille til rådighed, og det er vores metode til at skabe en bedre fremtid for insekterne.

Bier er en vigtig del af økosystemet, fordi deres bestøvning sikrer overlevelsen af naturens mange planter. Færre bestøvere betyder færre plantearter, og nogen vil måske endda forsvinde helt.

Det faldende antal bier betyder bl.a. at:

  • Der bliver høstet 10 % mindre rasp
  • Vi har udfordringer med 70 % af den mad, der stammer fra planter
  • Naturens vildt har dårligere fødegrundlag, fordi forholdene for vildt-remiser bliver ringere

Manglen på levesteder og brug af pesticider og insektgifte er de primære årsag til biernes tilbagegang. Ifølge FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation (FAO) er 75 % af verdens afgrøder direkte afhængige af biernes bestøvning.