Læs om The Big Five i Danmark

Danmarks The Big Five

Hos Insekternes Beskyttelses er insekter vores primære fokus. Men naturen byder også på mange andre fantastiske skabninger.

Fænomenet The Big Five stammer oprindeligt fra storvildtsjægernes verden. Men du behøver ikke tage helt til den afrikanske savanne for at opleve imponerende dyr. Faktisk har Danmark sit eget svar på The Big Five.

Europæisk bison

Den europæiske bison er en af Danmarks Ugly FIve

Den europæiske bison er det største vildtlevende pattedyr, der lever til lands i Danmark. Hannen kan nå en vægt på helt op til et ton.

Bisonen kan opleves i Almindingen på Bornholm. Her græsser den på i Naturstyrelsens arealer i et forsøg på at genopbygge bestanden. Efter Første Verdenskrig uddøde den europæiske bison, og det kun er dem fra zoologiske haver, som har overlevet.

På trods af sin enorme størrelse, er bisonen ikke mere farlig end en almindelig ko. Hvis du vælger at gå en tur i Bisonskoven, så husk stadig at holde god afstand til dyrene – især i juni, hvor de kælver og ofte er mere beskyttende.

Vilde heste

Vilde heste er en af Danmarks Big Five

I den danske natur findes der flokke af op til 60 vilde heste, som lever stort set uden menneskelig indblanding.

Hestene tilhører racen exmoor-ponyer og græsser på arealer, som er indhegnet af Naturstyrelsen. De er ca. 130 cm. høje og robuste og muskuløse af bygning. Deres brunlige, tykke pels holder dem varme om vinteren.

De vilde heste kan opleves i Ulvshaleskoven på Møn, Sydlangeland, ved Lindenborg Ådal og på sydsiden af Røsnæs. Husk at holde god afstand til dem, og lad være med at fodre dem.

Spættet sæl

Den spættede sæl er en af Danmarks The Big Five

Den spættede sæl er den mest almindelig type sæl, man kan finde i de danske farvande. Den kan blive helt op til to meter lang og veje op til 125 kilo.

Det er primært fisk, som den spættede sæl, lever af, men krebsdyr og fisk indgår også som en del af dens føde.

Den spættede sæl holder til i kystnære områder. Her udgør sandbanker, rev, øer og holme en naturlig og uforstyrret hvileplads, hvor sælerne også kan yngle. Det er især i Kattegat, Østersøen, Limfjorden, Vadehavet, Smålandsfarvandet samt på Avnø, at den spættede sæl holder til.

Havørn

Havørnen er en af Danmarks Big Five

Havørnen er Nordeuropas største fugl. Dens brede, næsten firkantede, vingefang på 2,5 meter har givet den tilnavnet “den flyvende dør”, fordi dens hvide halefjer ikke kan ses fra jorden og får den til at syne rektangulær.

Havørnen holder til i områder med skov og strand, fordi deres primære føde består af fisk og mellemstore fugle. Et godt sted at få et glimt af havørnen er Lolland, Falster, Møn samt Sydfyn og Midt- og Sydsjælland.

Hvis du vil opleve synet af den imponerende fugl, er det en god idé at væbne sig med en kikkert og masser af tålmodighed. Husk at holde mindst 300 meters afstand til dens rede.

Kronhjort

Kronhjorten er en af Danmarks The Big Five

Kronhjorten er Danmarks største hjorteart og kan blive op til 1,3 meter høj. Den er kendetegnet ved sit prægtige gevir, som kan måle op til en halv meter og ligner en krone – heraf navnet.

Mellem september og oktober måned går kronhjortene i brunst. Her kan man høre deres brølen og se dem kæmpe mod hinanden med deres gevirer.

Kronhjortene elsker skove og store åbne vidder, og der er gode chancer for at opleve dem mange steder rundt omkring i Danmark.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *